Research Group

Research Fellows (Postdoctoral Scholars)

Ph.D. Students

 • Fengzhuo Zhang (B.Sc. Tsinghua University)

 • Junwen Yang (B.Sc. Tsinghua University)

  Co-advised with Prof. Yifan Feng

 • Yujun Shi (B.Sc. Nankai University)

 • Yunlong Hou (B.Sc. Beijing Normal University)

 • Shuche Wang (M.Sc. Beijing University of Posts and Telecommunications)

 • Zhirui Chen (B.Sc. Sun Yat-sen University)

  Co-advised with Prof. Yeow Meng Chee

 • Jie Bian (B.Sc. Beihang University)

 • Cheng Yuan (B.S. and M.Sc. University of Science & Technology, China)

Alumni